transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

A LC-MS-based workflow for measurement of branched fatty acid esters of hydroxy fatty acids.

Författare och institution:
Tejia Zhang (-); Shili Chen (-); Ismail Syed (-); Marcus Ståhlman (Institutionen för medicin, avdelningen för molekylär och klinisk medicin & Wallenberglaboratoriet); Matthew J Kolar (-); Edwin A Homan (-); Qian Chu (-); Ulf Smith (Institutionen för medicin, avdelningen för molekylär och klinisk medicin); Jan Borén (Institutionen för medicin, avdelningen för molekylär och klinisk medicin & Wallenberglaboratoriet); Barbara B Kahn (-); Alan Saghatelian (-)
Publicerad i:
Nature Protocols, 11 ( 4 ) s. 747-763
ISSN:
1754-2189
E-ISSN:
1750-2799
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2016
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Klinisk medicin ->
Endokrinologi och diabetes
Postens nummer:
234777
Posten skapad:
2016-04-15 16:02
Posten ändrad:
2016-05-13 10:50

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007