transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Confounding effects of metformin on the human gut microbiome in Type 2 diabetes

Författare och institution:
Adil Mardinoglu (Institutionen för biologi och bioteknik, Systembiologi, Chalmers); Jan Borén (Institutionen för medicin, avdelningen för molekylär och klinisk medicin); Ulf Smith (Institutionen för medicin, avdelningen för molekylär och klinisk medicin)
Publicerad i:
Cell Metabolism, 23 ( 1 ) s. 10-12
ISSN:
1550-4131
E-ISSN:
1932-7420
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2016
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Sammanfattning (abstract):
Type 2 diabetes (T2D) is associated with dysbiosis of the gut microbiota, though diabetes treatment regimens, including metformin, may confound the results. Forslund et al. (2015) identify distinct disease and drug signatures and highlight the importance of adjusting for treatment when investigating how T2D influences the human gut microbiome.
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Medicinska grundvetenskaper ->
Cell- och molekylärbiologi ->
Cellbiologi ->
Medicinsk cellbiologi
Postens nummer:
234772
Posten skapad:
2016-04-15 15:48
Posten ändrad:
2016-05-04 15:02

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007