transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Konsten att hänga i luften så länge som möjligt. Om social oro och mobiliserande trygghetsarbete i Angered.

Författare och institution:
Torbjörn Forkby (Institutionen för socialt arbete); Anja Johansson (-)
ISBN:
978-91-89558-93-9
Antal sidor:
168
Publikationstyp:
Rapport
Förlag:
FoU i Väst/GR
Förlagsort:
Göteborg
Publiceringsår:
2016
Språk:
svenska
Fulltextlänk:
Sammanfattning (abstract):
Socialt arbete har många skepnader och formas olika i förhållande till målgrupp, uppdrag och målsättning. Gemensamt för olika inriktningar är ambitionen att bidra till positiva förändringar i individers och gruppers liv, sammanhang och villkor. Åtskillig kritik har samtidigt förts fram som sammantaget vill mena att det krävs stora förändringar om ambitionerna ska kunna uppfyllas. En linje har drivit tanken om att socialt arbete stelnat i sina former och att det socialkontorsbaserade arbetet ställning har varit alltför stark. I dess följd har man sett en stark individfokusering, att administrativa krav dominerar över direktkontakt med klienterna parat med en bristande insikt om livsvillkoren bland de grupper man arbetar med. Som alternativ har man önskat ett mer flexibelt socialt arbete, ett arbete som bedrivs i närhet och samarbete med de människor man är till för och ett arbete som utmanar traditionella strukturer. I denna rapport beskrivs och analyseras hur ett socialt arbete influerat av idéer om social mobilisering, empowerment och samhällsarbete kan se ut. Platsen är Angered i Göteborg. Denna erbjuder en mångfald av möten mellan kulturer, förståelsesätt och är en plats där händelser på global nivå snabbt får genklang lokalt. Att förstå och navigera i denna dynamik samt att etablera fungerande samarbetsallianser är en kärna i arbetet för de koordinatorer som rapporten utgår från. Rapporten vänder sig till dem som är intresserad av utmaningar mot och utveckling av det sociala arbetet och är skriven av
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Sociologi ->
Socialt arbete
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Sociologi ->
Socialt arbete ->
Ungdomsforskning
Nyckelord:
Mobilisering, social oro, gäng, trygghetsarbete
Postens nummer:
234743
Posten skapad:
2016-04-15 10:57
Posten ändrad:
2016-07-28 13:18

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007