transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Barn som vi blir utmanade av. En kunskapsöversikt över aktuell forskning.

Författare och institution:
Torbjörn Forkby (Institutionen för socialt arbete); Ulf Axberg (Psykologiska institutionen)
Publikationstyp:
Bok
Förlag:
FoUi Väst/GR
Förlagsort:
Göteborg
Publiceringsår:
2015
Språk:
svenska
Fulltextlänk:
Sammanfattning (abstract):
Rapporten är en översikt över forskning kring insatser för barn i så svår problematik rörande beteende och bemötande att verksamheterna utmanas till sina gränser.
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Psykologi ->
Tillämpad psykologi
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Sociologi ->
Socialt arbete
Nyckelord:
Barn som utmanar, aggressivt beteende, bemötande
Postens nummer:
234742
Posten skapad:
2016-04-15 10:51

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007