transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Enthymematic Reasoning in a Moral Dilemma - do patients with schizophrenia reason differently?

Författare och institution:
Ellen Breitholtz (Institutionen för filosofi, lingvistik och vetenskapsteori); Christine Howes (Institutionen för filosofi, lingvistik och vetenskapsteori); Mary Lavelle (-)
Publicerad i:
(In)coherence 3. 3-4 December 2015, Loria - Nancy,
Publikationstyp:
Konferensbidrag - refereegranskat abstract
Publiceringsår:
2015
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Psykologi
HUMANIORA ->
Språk och litteratur ->
Jämförande språkvetenskap och lingvistik ->
Lingvistik
Nyckelord:
Enthymeme, Human reasoning, Schizophrenia
Postens nummer:
234738
Posten skapad:
2016-04-15 10:01
Posten ändrad:
2016-06-02 14:36

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007