transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Activation of Complement C3 Does Not Hamper the Outcome of Experimental Intramuscular Islet Transplantation.

Författare och institution:
Daniel Espes (-); Marcela Pekna (Institutionen för neurovetenskap och fysiologi, sektionen för klinisk neurovetenskap och rehabilitering); Bo Nilsson (-); Per-Ola Carlsson (-)
Publicerad i:
Transplantation, 100 ( 3 ) s. e6-7
ISSN:
1534-6080
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2016
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Medicinska grundvetenskaper
Postens nummer:
234737
Posten skapad:
2016-04-15 09:30
Posten ändrad:
2016-05-30 13:25

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007