transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Longitudinal Measurements of Cerebrospinal Fluid Biomarkers in Parkinson's Disease.

Författare och institution:
Sara Hall (-); Yulia Surova (-); Annika Öhrfelt (Institutionen för neurovetenskap och fysiologi, sektionen för psykiatri och neurokemi); Kaj Blennow (Institutionen för neurovetenskap och fysiologi, sektionen för psykiatri och neurokemi); Henrik Zetterberg (Institutionen för neurovetenskap och fysiologi, sektionen för psykiatri och neurokemi); Oskar Hansson (-)
Publicerad i:
Movement disorders : official journal of the Movement Disorder Society, 31 ( 6 ) s. 898–905
ISSN:
1531-8257
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2016
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Sammanfattning (abstract):
The purpose of this study was to investigate whether cerebrospinal fluid (CSF) levels of tau, phosphorylated tau, β-amyloid42 , α-synuclein, neurofilament light, and YKL-40 change over time and if changes correlate with motor progression and/or cognitive decline in patients with PD and controls.
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Medicinska grundvetenskaper ->
Neurovetenskaper ->
Neurokemi
Postens nummer:
234728
Posten skapad:
2016-04-14 17:25
Posten ändrad:
2016-06-27 11:27

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007