transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Serum erythropoietin and outcome after ischaemic stroke: a prospective study.

Författare och institution:
N David Åberg (Institutionen för neurovetenskap och fysiologi, sektionen för klinisk neurovetenskap och rehabilitering); Tara M Stanne (Institutionen för neurovetenskap och fysiologi, sektionen för klinisk neurovetenskap och rehabilitering); Katarina Jood (Institutionen för neurovetenskap och fysiologi, sektionen för klinisk neurovetenskap och rehabilitering); Linus Schiöler (Institutionen för medicin, avdelningen för samhällsmedicin och folkhälsa, enheten för arbets-och miljömedicin); Christian Blomstrand (Institutionen för neurovetenskap och fysiologi, sektionen för klinisk neurovetenskap och rehabilitering); Ulf Andreasson (Institutionen för neurovetenskap och fysiologi, sektionen för psykiatri och neurokemi); Kaj Blennow (Institutionen för neurovetenskap och fysiologi, sektionen för psykiatri och neurokemi); Henrik Zetterberg (Institutionen för neurovetenskap och fysiologi, sektionen för psykiatri och neurokemi); Jörgen Isgaard (Institutionen för medicin, avdelningen för invärtesmedicin och klinisk nutrition); Christina Jern (Institutionen för neurovetenskap och fysiologi, sektionen för klinisk neurovetenskap och rehabilitering); Johan Svensson (Institutionen för medicin, avdelningen för invärtesmedicin och klinisk nutrition)
Publicerad i:
BMJ open, 6 ( 2 ) s. e009827
ISSN:
2044-6055
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2016
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Sammanfattning (abstract):
Erythropoietin (EPO), which is inversely associated with blood haemoglobin (Hb), exerts neuroprotective effects in experimental ischaemic stroke (IS). However, clinical treatment trials have so far been negative. Here, in patients with IS, we analysed whether serum EPO is associated with (1) initial stroke severity, (2) recovery and (3) functional outcome.
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Medicinska grundvetenskaper ->
Neurovetenskaper ->
Neurokemi
Postens nummer:
234727
Posten skapad:
2016-04-14 17:24
Posten ändrad:
2016-06-22 15:11

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007