transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

YKL-40 is a CSF biomarker of intrathecal inflammation in secondary progressive multiple sclerosis.

Författare och institution:
Joachim Burman (-); Raili Raininko (-); Kaj Blennow (Institutionen för neurovetenskap och fysiologi, sektionen för psykiatri och neurokemi); Henrik Zetterberg (Institutionen för neurovetenskap och fysiologi, sektionen för psykiatri och neurokemi); Markus Axelsson (Institutionen för neurovetenskap och fysiologi, sektionen för klinisk neurovetenskap och rehabilitering); Clas Malmeström (Institutionen för neurovetenskap och fysiologi, sektionen för klinisk neurovetenskap och rehabilitering)
Publicerad i:
Journal of neuroimmunology, 292 s. 52-7
ISSN:
1872-8421
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2016
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Sammanfattning (abstract):
YKL-40 (CHI3L1) is a glycoprotein predominantly produced by reactive astrocytes in chronic active MS lesions, which are common in secondary progressive MS. In this study, YKL-40 was investigated in different stages of MS and in relation to MRI findings. YKL-40 levels in CSF samples from two independent patient cohorts of MS patients were determined with ELISA. CSF YKL-40 was increased in patients with active relapsing-remitting MS and correlated with the number of gadolinium enhancing lesions. Patients with secondary progressive MS had similar high levels of YKL-40, whereas not active relapsing-remitting MS patients had YKL-40 levels comparable to healthy controls.
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Medicinska grundvetenskaper ->
Neurovetenskaper ->
Neurokemi
Postens nummer:
234723
Posten skapad:
2016-04-14 17:18

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007