transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Orexin-A is Associated With Increases in Cerebrospinal Fluid Phosphorylated-Tau in Cognitively Normal Elderly Subjects.

Författare och institution:
Ricardo S Osorio (-); Emma L Ducca (-); Margaret E Wohlleber (-); Emily B Tanzi (-); Tyler Gumb (-); Akosua Twumasi (-); Samuel Tweardy (-); Clifton Lewis (-); Esther Fischer (-); Viachaslau Koushyk (-); Maria Cuartero-Toledo (-); Mohammed O Sheikh (-); Elizabeth Pirraglia (-); Henrik Zetterberg (Institutionen för neurovetenskap och fysiologi, sektionen för psykiatri och neurokemi); Kaj Blennow (Institutionen för neurovetenskap och fysiologi, sektionen för psykiatri och neurokemi); Shou-En Lu (-); Lisa Mosconi (-); Lidia Glodzik (-); Sonja Schuetz (-); Andrew W Varga (-); Indu Ayappa (-); David M Rapoport (-); Mony J de Leon (-)
Publicerad i:
Sleep, 39 ( 6 ) s. 1253-60
ISSN:
1550-9109
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2016
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Sammanfattning (abstract):
To evaluate the role of orexin-A with respect to cerebrospinal fluid (CSF) Alzheimer disease (AD) biomarkers, and explore its relationship to cognition and sleep characteristics in a group of cognitively normal elderly individuals.
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Medicinska grundvetenskaper ->
Neurovetenskaper ->
Neurokemi
Nyckelord:
Alzheimer disease; orexin-A; phosphorylated-tau; sleep
Postens nummer:
234721
Posten skapad:
2016-04-14 17:15
Posten ändrad:
2016-06-27 11:23

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007