transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Cerebrospinal fluid biomarkers of inflammation and degeneration as measures of fingolimod efficacy in multiple sclerosis.

Författare och institution:
Lenka Novakova (-); Markus Axelsson (Institutionen för neurovetenskap och fysiologi, sektionen för klinisk neurovetenskap och rehabilitering); Mohsen Khademi (-); Henrik Zetterberg (Institutionen för neurovetenskap och fysiologi, sektionen för psykiatri och neurokemi); Kaj Blennow (Institutionen för neurovetenskap och fysiologi, sektionen för psykiatri och neurokemi); Clas Malmeström (Institutionen för neurovetenskap och fysiologi, sektionen för klinisk neurovetenskap och rehabilitering); Fredrik Piehl (-); Thomas Olsson (Institutionen för kemi och molekylärbiologi); Jan Lycke (Institutionen för neurovetenskap och fysiologi, sektionen för psykiatri och neurokemi)
Publicerad i:
Multiple sclerosis (Houndmills, Basingstoke, England), Epub ahead of print
ISSN:
1477-0970
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2016
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Sammanfattning (abstract):
The disease-modifying therapies (DMTs) in relapsing-remitting multiple sclerosis (RRMS) vary in their mode of action and when therapies are changed, the consequences on inflammatory and degenerative processes are largely unknown.
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Medicinska grundvetenskaper ->
Neurovetenskaper ->
Neurokemi
Postens nummer:
234716
Posten skapad:
2016-04-14 17:05
Posten ändrad:
2016-06-02 15:26

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007