transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Clearance systems in the brain-implications for Alzheimer diseaser.

Författare och institution:
Jenna M Tarasoff-Conway (-); Roxana O Carare (-); Ricardo S Osorio (-); Lidia Glodzik (-); Tracy Butler (-); Els Fieremans (-); Leon Axel (-); Henry Rusinek (-); Charles Nicholson (-); Berislav V Zlokovic (-); Blas Frangione (-); Kaj Blennow (Institutionen för neurovetenskap och fysiologi, sektionen för psykiatri och neurokemi); Joël Ménard (-); Henrik Zetterberg (Institutionen för neurovetenskap och fysiologi, sektionen för psykiatri och neurokemi); Thomas Wisniewski (-); Mony J de Leon (-)
Publicerad i:
Nature reviews. Neurology, 12 ( 4 ) s. 248
ISSN:
1759-4766
Publikationstyp:
Artikel, övrig vetenskaplig
Publiceringsår:
2016
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Medicinska grundvetenskaper ->
Neurovetenskaper ->
Neurokemi
Ytterligare information:
Erratum
Postens nummer:
234713
Posten skapad:
2016-04-14 17:01
Posten ändrad:
2016-06-02 15:27

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007