transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Comparison of three analytical platforms for quantification of the neurofilament light chain in blood samples: ELISA, electrochemiluminescence immunoassay and Simoa.

Författare och institution:
Jens Kuhle (-); Christian Barro (-); Ulf Andreasson (Institutionen för neurovetenskap och fysiologi, sektionen för psykiatri och neurokemi); Tobias Derfuss (-); Raija Lindberg (-); Åsa P Sandelius (Institutionen för neurovetenskap och fysiologi, sektionen för psykiatri och neurokemi); Victor Liman (Institutionen för neurovetenskap och fysiologi, sektionen för psykiatri och neurokemi); Niklas Norgren (-); Kaj Blennow (Institutionen för neurovetenskap och fysiologi, sektionen för psykiatri och neurokemi); Henrik Zetterberg (Institutionen för neurovetenskap och fysiologi, sektionen för psykiatri och neurokemi)
Publicerad i:
Clinical chemistry and laboratory medicine, Epub ahead of print
ISSN:
1437-4331
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2016
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Sammanfattning (abstract):
Neuronal damage is the morphological substrate of persisting neurological disability. Neurofilaments (Nf) are specific cytoskeletal proteins of neurons and their quantification has shown encouraging results as a biomarker for axonal injury.
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Medicinska grundvetenskaper ->
Neurovetenskaper ->
Neurokemi
Postens nummer:
234709
Posten skapad:
2016-04-14 16:53
Posten ändrad:
2016-06-02 15:15

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007