transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Combining PosoMAS Method Content with Scrum: Agile Software Engineering for Open Self-Organising Systems

Författare och institution:
Jan-Philipp Steghöfer (Institutionen för data- och informationsteknik (GU)); Hella Seebach (-); Benedikt Eberhardinger (-); Michael Hübschmann (-); Wolfgang Reif (-)
Publicerad i:
Scalable Computing: Practice and Experience, 16 ( 4 ) s. 333-354
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2016
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Sammanfattning (abstract):
In this paper we discuss how to combine the method content from PosoMAS, the Process for open, self-organising Multi-Agent Systems, with the agile iterative-incremental life cycle of Scrum. The result is an agile software engineering methodology tailored to open self-organising systems. We show how the methodology has been applied in a development project and discuss the lessons learned. Finally, we compare the Scrum version of PosoMAS to other agile agent-oriented software engineering methodologies and address the selection of a suitable process.
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
NATURVETENSKAP ->
Data- och informationsvetenskap ->
Programvaruteknik
Postens nummer:
234686
Posten skapad:
2016-04-14 12:12
Posten ändrad:
2016-09-13 13:47

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007