transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

The Authors Respond

RE: Pophham F, Re: Lies, damned lies, and health inequality measurements: Understanding the value judgments

Författare och institution:
Gustav Kjellsson (Institutionen för nationalekonomi med statistik & Centrum för hälsoekonomi (CHEGU)); Ulf Gerdtham (-); Petrie Dennis (-)
Publicerad i:
Epidemiology, 27 ( 3 ) s. e16-17
ISSN:
1044-3983
Publikationstyp:
Artikel, övrig vetenskaplig
Publiceringsår:
2016
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Hälsovetenskaper ->
Hälso- och sjukvårdsorganisation, hälsopolitik och hälsoekonomi
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Hälsovetenskaper ->
Folkhälsovetenskap, global hälsa, socialmedicin och epidemiologi
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Ekonomi och näringsliv ->
Nationalekonomi
Postens nummer:
234647
Posten skapad:
2016-04-13 23:56
Posten ändrad:
2016-04-19 11:33

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007