transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Staining of Carious Dentine using Dyes with Covalent and Electrostatic Binding Properties – An in-vitro Study

Författare och institution:
Ulrica Almhöjd S (Institutionen för odontologi); Peter Lingström (Institutionen för odontologi); Lisa Melin (Institutionen för odontologi); Åke Nilsson (Institutionen för kemi och molekylärbiologi); Jörgen G Norén (Institutionen för odontologi)
Publicerad i:
Journal of Oral Health and Dental Management, 14 ( 4 ) s. 194-200
ISSN:
1583-5588
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2015
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
NATURVETENSKAP ->
Kemi
Postens nummer:
234637
Posten skapad:
2016-04-13 15:30
Posten ändrad:
2016-04-13 15:33

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007