transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Putamen volume and its clinical and neurological correlates in primary HIV infection.

Författare och institution:
Patrick W Wright (-); Ashmit Pyakurel (-); Florin F Vaida (-); Richard W Price (-); Evelyn Lee (-); Julia Peterson (-); Dietmar Fuchs (-); Henrik Zetterberg (Institutionen för neurovetenskap och fysiologi, sektionen för psykiatri och neurokemi); Kevin R Robertson (-); Rudolph Walter (-); Dieter J Meyerhoff (-); Serena S Spudich (-); Beau M Ances (-)
Publicerad i:
AIDS (London, England), 30 ( 11 ) s. 1789–1794
ISSN:
1473-5571
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2016
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Sammanfattning (abstract):
Little is known about the extent of cortical and subcortical volumetric alterations that may occur within the first year of HIV infection (primary HIV infection; PHI).
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Medicinska grundvetenskaper ->
Neurovetenskaper ->
Neurokemi
Postens nummer:
234626
Posten skapad:
2016-04-13 13:55
Posten ändrad:
2016-08-12 13:14

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007