transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Samma politiska nyheter, men lite mer privat

Författare och institution:
Jesper Strömbäck (Institutionen för journalistik, medier och kommunikation (JMG)); Lars Nord (-)
Publicerad i:
Journalistik i förändring. Om Mediestudiers innehållsanalys 2007 och 2014, redigerad av Lars Truedson, s. 69–83
ISBN:
978-91-980631-7-2
Publikationstyp:
Kapitel
Förlag:
Institutet för Mediestudier
Förlagsort:
Stockholm
Publiceringsår:
2016
Språk:
svenska
Fulltextlänk:
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Medie- och kommunikationsvetenskap
Nyckelord:
Journalistik, politisk journalistik, journalistisk stil, journalistiskt förhållningssätt, innehållsanalys
Postens nummer:
234615
Posten skapad:
2016-04-13 10:42
Posten ändrad:
2016-05-06 17:12

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007