transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Life, text and image: St. Bridget’s Pilgrimage to Santiago de Compostela

Författare och institution:
Alexandra Fried (Institutionen för kulturvetenskaper)
Publicerad i:
Gender and Medieval Studies, 9-11 January 2014, The University of Winchester, UK,
Publikationstyp:
Konferensbidrag, övrigt
Publiceringsår:
2015
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
HUMANIORA ->
Konst
HUMANIORA ->
Konst ->
Konstvetenskap
Postens nummer:
234606
Posten skapad:
2016-04-13 09:59
Posten ändrad:
2016-07-04 10:41

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007