transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

COMPARISON OF ADAPTIVE STATISTICAL ITERATIVE RECONSTRUCTION (ASIR™) AND MODEL-BASED ITERATIVE RECONSTRUCTION (VEO™) FOR PAEDIATRIC ABDOMINAL CT EXAMINATIONS: AN OBSERVER PERFORMANCE STUDY OF DIAGNOSTIC IMAGE QUALITY.

Författare och institution:
Maria Hultenmo (-); Håkan Caisander (-); Karsten Mack (-); Anne Thilander-Klang (Institutionen för kliniska vetenskaper, sektionen för onkologi, radiofysik, radiologi och urologi, Avdelningen för radiofysik)
Publicerad i:
Radiation protection dosimetry, 169 ( 1-4 ) s. 107-114
ISSN:
1742-3406
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2016
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Sammanfattning (abstract):
The diagnostic image quality of 75 paediatric abdominal computed tomography (CT) examinations reconstructed with two different iterative reconstruction (IR) algorithms-adaptive statistical IR (ASiR™) and model-based IR (Veo™)-was compared. Axial and coronal images were reconstructed with 70 % ASiR with the Soft™ convolution kernel and with the Veo algorithm. The thickness of the reconstructed images was 2.5 or 5 mm depending on the scanning protocol used. Four radiologists graded the delineation of six abdominal structures and the diagnostic usefulness of the image quality. The Veo reconstruction significantly improved the visibility of most of the structures compared with ASiR in all subgroups of images. For coronal images, the Veo reconstruction resulted in significantly improved ratings of the diagnostic use of the image quality compared with the ASiR reconstruction. This was not seen for the axial images. The greatest improvement using Veo reconstruction was observed for the 2.5 mm coronal slices.
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Klinisk medicin ->
Radiologi och bildbehandling ->
Radiofysik
Postens nummer:
234571
Posten skapad:
2016-04-12 13:48
Posten ändrad:
2016-09-02 14:35

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007