transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Strain echocardiography identifies impaired longitudinal systolic function in patients with septic shock and preserved ejection fraction.

Författare och institution:
Keti Dalla (Institutionen för kliniska vetenskaper, sektionen för anestesi, biomaterial och ortopedi. Avdelningen för anestesiologi och intensivvård); Caroline Hallman (Institutionen för medicin, avdelningen för molekylär och klinisk medicin); Odd Bech-Hanssen (Institutionen för medicin, avdelningen för molekylär och klinisk medicin); Michael Haney (-); Sven-Erik Ricksten (Institutionen för kliniska vetenskaper, sektionen för anestesi, biomaterial och ortopedi. Avdelningen för anestesiologi och intensivvård)
Publicerad i:
Cardiovascular ultrasound, 13 s. 30
ISSN:
1476-7120
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2015
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Sammanfattning (abstract):
Myocardial dysfunction is recognized in sepsis. We hypothesized that mechanical left (LV) and right (RV) ventricular function analysed using 2-dimensional speckle-tracking echocardiography in a cohort of early severe sepsis or septic shock patients, would be different to that of a group of critically ill, non-septic patients.
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Klinisk medicin ->
Kardiologi ->
Kardiovaskulär medicin
Nyckelord:
Adult, Echocardiography, methods, Elasticity Imaging Techniques, methods, Female, Humans, Male, Middle Aged, Reproducibility of Results, Sensitivity and Specificity, Shock, Septic, complications, physiopathology, ultrasonography, Stroke Volume, Ventricular Dysfunction, etiology, physiopathology, ultrasonography
Postens nummer:
234562
Posten skapad:
2016-04-12 13:02
Posten ändrad:
2016-06-03 11:17

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007