transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Ophthalmological and genetic findings in children with Leigh syndrome - a long-term follow-up

Författare och institution:
Susann Andersson (Institutionen för neurovetenskap och fysiologi, sektionen för klinisk neurovetenskap och rehabilitering); R Åkebrand (-); Seyedi Honarvar Antovan (Institutionen för neurovetenskap och fysiologi); Kalliopi Sofou (Institutionen för kliniska vetenskaper, sektionen för kvinnors och barns hälsa, Avdelningen för pediatrik); Niklas Darin (Institutionen för kliniska vetenskaper, sektionen för kvinnors och barns hälsa, Avdelningen för pediatrik); Mar Tulinius (Institutionen för kliniska vetenskaper, sektionen för kvinnors och barns hälsa, Avdelningen för pediatrik)
Publicerad i:
WSPOS (World Society of Paediatric Ophthalmology and Strabismus), Barcelona, Spanien, 3-5 sept 2015.,
Publikationstyp:
Konferensbidrag, poster
Publiceringsår:
2015
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Klinisk medicin ->
Oftalmologi
Ytterligare information:
http://wspos.org/uncategorized/barcelona-2015-poster-abstracts
Postens nummer:
234553
Posten skapad:
2016-04-12 11:39
Posten ändrad:
2016-06-27 11:13

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007