transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Hur det känns när strukturer kryper in under skinnet. Analys av en mångfacetterad situation i socialt arbete

Författare och institution:
Lena S. Sawyer (Institutionen för socialt arbete); Siv Fahlgren (-)
Publicerad i:
Ambivalenser och maktordningar. Feministiska läsningar av nyliberalism, s. 110-135
ISBN:
9789170611919
Publikationstyp:
Kapitel, refereegranskat
Förlag:
Makadam
Publiceringsår:
2016
Språk:
svenska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Annan samhällsvetenskap
Nyckelord:
emotioner, reflexivitet, rasism, socialt arbete, familjer
Postens nummer:
234533
Posten skapad:
2016-04-12 09:03
Posten ändrad:
2016-04-13 15:54

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007