transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

EFFECTIVE DOSE TO PATIENTS FROM THORACIC SPINE EXAMINATIONS WITH TOMOSYNTHESIS.

Författare och institution:
Angelica Svalkvist (Institutionen för kliniska vetenskaper, sektionen för onkologi, radiofysik, radiologi och urologi, Avdelningen för radiofysik); Christina Söderman (Institutionen för kliniska vetenskaper, sektionen för onkologi, radiofysik, radiologi och urologi, Avdelningen för radiofysik); Magnus Båth (Institutionen för kliniska vetenskaper, sektionen för onkologi, radiofysik, radiologi och urologi, Avdelningen för radiofysik)
Publicerad i:
Radiation protection dosimetry, 169 ( 1-4 ) s. 274-280
ISSN:
1742-3406
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2016
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Sammanfattning (abstract):
The purposes of the present work were to calculate the average effective dose to patients from lateral tomosynthesis examinations of the thoracic spine, compare the results with the corresponding conventional examination and to determine a conversion factor between dose-area product (DAP) and effective dose for the tomosynthesis examination. Thoracic spine examinations from 17 patients were included in the study. The registered DAP and information about the field size for each projection radiograph were, together with patient height and mass, used to calculate the effective dose for each projection radiograph. The total effective doses for the tomosynthesis examinations were obtained by adding the effective doses from the 60 projection radiographs included in the examination. The mean effective dose was 0.47 mSv (range 0.24-0.81 mSv) for the tomosynthesis examinations and 0.20 mSv (range 0.07-0.29 mSv) for the corresponding conventional examinations (anteroposterior + left lateral projection). For the tomosynthesis examinations, a conversion factor between total DAP and effective dose of 0.092 mSv Gycm(-2) was obtained.
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Klinisk medicin ->
Radiologi och bildbehandling ->
Radiofysik
Postens nummer:
234507
Posten skapad:
2016-04-11 13:16
Posten ändrad:
2016-06-23 14:10

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007