transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

A CONCEPTUAL FRAMEWORK FOR MANAGING RADIATION DOSE TO PATIENTS IN DIAGNOSTIC RADIOLOGY USING REFERENCE DOSE LEVELS.

Författare och institution:
Anja Almén (Institutionen för kliniska vetenskaper, sektionen för onkologi, radiofysik, radiologi och urologi, Avdelningen för radiofysik); Magnus Båth (Institutionen för kliniska vetenskaper, sektionen för onkologi, radiofysik, radiologi och urologi, Avdelningen för radiofysik)
Publicerad i:
Radiation protection dosimetry, Epub ahead of print
ISSN:
1742-3406
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2016
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Sammanfattning (abstract):
The overall aim of the present work was to develop a conceptual framework for managing radiation dose in diagnostic radiology with the intention to support optimisation. An optimisation process was first derived. The framework for managing radiation dose, based on the derived optimisation process, was then outlined. The outset of the optimisation process is four stages: providing equipment, establishing methodology, performing examinations and ensuring quality. The optimisation process comprises a series of activities and actions at these stages. The current system of diagnostic reference levels is an activity in the last stage, ensuring quality. The system becomes a reactive activity only to a certain extent engaging the core activity in the radiology department, performing examinations. Three reference dose levels-possible, expected and established-were assigned to the three stages in the optimisation process, excluding ensuring quality. A reasonably achievable dose range is also derived, indicating an acceptable deviation from the established dose level. A reasonable radiation dose for a single patient is within this range. The suggested framework for managing radiation dose should be regarded as one part of the optimisation process. The optimisation process constitutes a variety of complementary activities, where managing radiation dose is only one part. This emphasises the need to take a holistic approach integrating the optimisation process in different clinical activities.
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Klinisk medicin ->
Radiologi och bildbehandling ->
Radiofysik
Postens nummer:
234506
Posten skapad:
2016-04-11 13:13
Posten ändrad:
2016-05-13 07:36

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007