transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

THE VALIDITY OF USING ROC SOFTWARE FOR ANALYSING VISUAL GRADING CHARACTERISTICS DATA: AN INVESTIGATION BASED ON THE NOVEL SOFTWARE VGC ANALYZER.

Författare och institution:
Jonny Hansson (Institutionen för kliniska vetenskaper, sektionen för onkologi, radiofysik, radiologi och urologi, Avdelningen för radiofysik); Lars Gunnar Månsson (Institutionen för kliniska vetenskaper, sektionen för onkologi, radiofysik, radiologi och urologi, Avdelningen för radiofysik); Magnus Båth (Institutionen för kliniska vetenskaper, sektionen för onkologi, radiofysik, radiologi och urologi, Avdelningen för radiofysik)
Publicerad i:
Radiation protection dosimetry, 169 ( 1-4 ) s. 54-9
ISSN:
1742-3406
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2016
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Sammanfattning (abstract):
The purpose of the present work was to investigate the validity of using single-reader-adapted receiver operating characteristics (ROC) software for analysis of visual grading characteristics (VGC) data. VGC data from four published VGC studies on optimisation of X-ray examinations, previously analysed using ROCFIT, were reanalysed using a recently developed software dedicated to VGC analysis (VGC Analyzer), and the outcomes [the mean and 95 % confidence interval (CI) of the area under the VGC curve (AUCVGC) and the p-value] were compared. The studies included both paired and non-paired data and were reanalysed both for the fixed-reader and the random-reader situations. The results showed good agreement between the softwares for the mean AUCVGC. For non-paired data, wider CIs were obtained with VGC Analyzer than previously reported, whereas for paired data, the previously reported CIs were similar or even broader. Similar observations were made for the p-values. The results indicate that the use of single-reader-adapted ROC software such as ROCFIT for analysing non-paired VGC data may lead to an increased risk of committing Type I errors, especially in the random-reader situation. On the other hand, the use of ROC software for analysis of paired VGC data may lead to an increased risk of committing Type II errors, especially in the fixed-reader situation.
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Klinisk medicin ->
Radiologi och bildbehandling ->
Radiofysik
Postens nummer:
234496
Posten skapad:
2016-04-11 11:36
Posten ändrad:
2016-09-02 14:29

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007