transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

OPTIMISATION OF OCCUPATIONAL RADIATION PROTECTION IN IMAGE-GUIDED INTERVENTIONS: EXPLORING VIDEO RECORDINGS AS A TOOL IN THE PROCESS.

Författare och institution:
Anja Almén (Institutionen för kliniska vetenskaper, sektionen för onkologi, radiofysik, radiologi och urologi, Avdelningen för radiofysik); Viktor Sandblom (Institutionen för kliniska vetenskaper, sektionen för onkologi, radiofysik, radiologi och urologi, Avdelningen för radiofysik); Hans Rystedt (Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande); Alexa von Wrangel (Institutionen för kliniska vetenskaper); Jonas Ivarsson (Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande); Magnus Båth (Institutionen för kliniska vetenskaper, sektionen för onkologi, radiofysik, radiologi och urologi, Avdelningen för radiofysik); Charlotta Lundh (Institutionen för kliniska vetenskaper, sektionen för onkologi, radiofysik, radiologi och urologi, Avdelningen för radiofysik)
Publicerad i:
Radiation protection dosimetry, 169 ( 1-4 ) s. 425-9
ISSN:
1742-3406
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2016
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Sammanfattning (abstract):
The overall purpose of this work was to explore how video recordings can contribute to the process of optimising occupational radiation protection in image-guided interventions. Video-recorded material from two image-guided interventions was produced and used to investigate to what extent it is conceivable to observe and assess dose-affecting actions in video recordings. Using the recorded material, it was to some extent possible to connect the choice of imaging techniques to the medical events during the procedure and, to a less extent, to connect these technical and medical issues to the occupational exposure. It was possible to identify a relationship between occupational exposure level to staff and positioning and use of shielding. However, detailed values of the dose rates were not possible to observe on the recordings, and the change in occupational exposure level from adjustments of exposure settings was not possible to identify. In conclusion, the use of video recordings is a promising tool to identify dose-affecting instances, allowing for a deeper knowledge of the interdependency between the management of the medical procedure, the applied imaging technology and the occupational exposure level. However, for a full information about the dose-affecting actions, the equipment used and the recording settings have to be thoroughly planned.
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Klinisk medicin ->
Radiologi och bildbehandling ->
Radiofysik
Postens nummer:
234494
Posten skapad:
2016-04-11 11:20
Posten ändrad:
2016-08-12 12:59

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007