transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Adjuvant Tamoxifen Plus Ovarian Function Suppression Versus Tamoxifen Alone in Premenopausal Women With Early Breast Cancer: Patient-Reported Outcomes in the Suppression of Ovarian Function Trial.

Författare och institution:
Karin Ribi (-); Weixiu Luo (-); Jürg Bernhard (-); Prudence A Francis (-); Harold J Burstein (-); Eva Ciruelos (-); Meritxell Bellet (-); Lorenzo Pavesi (-); Ana Lluch (-); Marilena Visini (-); Vani Parmar (-); Carlo Tondini (-); Pierre Kerbrat (-); Antonia Perelló (-); Patrick Neven (-); Roberto Torres (-); Davide Lombardi (-); Fabio Puglisi (-); Per Karlsson (Institutionen för kliniska vetenskaper, sektionen för onkologi, radiofysik, radiologi och urologi, Avdelningen för onkologi); Thomas Ruhstaller (-); Marco Colleoni (-); Alan S Coates (-); Aron Goldhirsch (-); Karen N Price (-); Richard D Gelber (-); Meredith M Regan (-); Gini F Fleming (-)
Publicerad i:
Journal of clinical oncology : official journal of the American Society of Clinical Oncology, 34 ( 14 ) s. 1601-1610
ISSN:
1527-7755
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2016
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Sammanfattning (abstract):
The Suppression of Ovarian Function trial showed improved disease control for tamoxifen plus ovarian function suppression (OFS) compared with tamoxifen alone for the cohort of premenopausal patients who received prior chemotherapy. We present the patient-reported outcomes.
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Klinisk medicin ->
Cancer och onkologi
Postens nummer:
234485
Posten skapad:
2016-04-11 10:16
Posten ändrad:
2016-05-30 11:24

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007