transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Measuring Meritocracy in the Public Sector in Europe: a New National and Sub-National Indicator

Författare och institution:
Nicholas Charron (Statsvetenskapliga institutionen & Quality of Government Institute (QoG)); Carl Dahlström (Statsvetenskapliga institutionen & Quality of Government Institute (QoG)); Victor Lapuente (Statsvetenskapliga institutionen & Quality of Government Institute (QoG))
Publicerad i:
European Journal on Criminal Policy and Research, Epub ahead of print
ISSN:
0928-1371
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2016
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Statsvetenskap
Postens nummer:
234484
Posten skapad:
2016-04-11 10:16
Posten ändrad:
2016-07-13 13:09

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007