transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Förord till den svenska utgåvan av Islamisk historia - en kort introduktion av Adam J. Silverstein

Författare och institution:
Göran Larsson (Institutionen för litteratur, idéhistoria och religion & Linnécentret for forskning om lärande (LinCS))
Publicerad i:
Islamisk historia - en kort introduktion av Adam J. Silverstein,
ISBN:
978-91-44-10190-3
Antal sidor:
7-8
Publikationstyp:
Övrigt
Förlag:
Studentlitteratur
Förlagsort:
Lund
Publiceringsår:
2016
Språk:
svenska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
HUMANIORA ->
Filosofi, etik och religion
Nyckelord:
Islamisk historia, historiografi, Adam J. Silverstein
Ytterligare information:
Min text är ett förord till den svenska översättning av Adam J. Silversteins Islamisk historia - en kort introduktion
Postens nummer:
234474
Posten skapad:
2016-04-11 08:39

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007