transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

On passives and translation strategies in parallel texts

Författare och institution:
Anna-Lena Fredriksson (Engelska institutionen)
Publicerad i:
Svenska som källspråk och målspråk : aspekter på översättningsvetenskap : utgivna av Birgitta Englund Dimitrova och Hans Landqvist, s. 75-91
Publikationstyp:
Kapitel
Förlagsort:
Göteborg
Publiceringsår:
2006
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
HUMANIORA ->
Språk och litteratur ->
Jämförande språkvetenskap och lingvistik
HUMANIORA ->
Språk och litteratur ->
Språkstudier ->
Nordiska språk ->
Svenska språket
HUMANIORA ->
Språk och litteratur ->
Språkstudier ->
Övriga germanska språk ->
Engelska språket
Ytterligare information:
Serie: Översättningsstudier vid Göteborgs Universitet 9
Postens nummer:
234471
Posten skapad:
2016-04-10 18:26
Posten ändrad:
2016-04-10 18:29

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007