transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Journalistikens nyhetsurval och nyhetsvärderingar

Författare och institution:
Jesper Strömbäck (Institutionen för journalistik, medier och kommunikation (JMG))
Publicerad i:
Handbok i journalistikforskning, edited by Michael Karlsson & Jesper Strömbäck, s. 151-168
ISBN:
978-91-44-10077-7
Publikationstyp:
Kapitel
Förlag:
Studentlitteratur
Förlagsort:
Lund
Publiceringsår:
2015
Språk:
svenska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Medie- och kommunikationsvetenskap
Nyckelord:
Journalistik, nyhetsvärderingar, nyhetsurval
Postens nummer:
234469
Posten skapad:
2016-04-10 18:16

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007