transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Pregnancy course in patients with intrahepatic cholestasis of pregnancy treated with very low doses of ursodeoxycholic acid.

Författare och institution:
Hanns-Ulrich Marschall (Institutionen för medicin, avdelningen för molekylär och klinisk medicin)
Publicerad i:
Scandinavian journal of gastroenterology, 51 ( 2 ) s. 256
ISSN:
1502-7708
Publikationstyp:
Artikel, övrig vetenskaplig
Publiceringsår:
2016
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Klinisk medicin ->
Gastroenterologi
Postens nummer:
234439
Posten skapad:
2016-04-08 18:43
Posten ändrad:
2016-06-23 14:01

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007