transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Could gut microbiota protect against sclerosing cholangitis?

Författare och institution:
Hanns-Ulrich Marschall (Institutionen för medicin, avdelningen för molekylär och klinisk medicin); Fredrik Bäckhed (Institutionen för medicin, avdelningen för molekylär och klinisk medicin)
Publicerad i:
Hepatology (Baltimore, Md.), 63 ( 1 ) s. 26-7
ISSN:
1527-3350
Publikationstyp:
Artikel, övrig vetenskaplig
Publiceringsår:
2016
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Klinisk medicin ->
Gastroenterologi
Postens nummer:
234438
Posten skapad:
2016-04-08 18:42
Posten ändrad:
2016-06-02 15:35

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007