transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Shaker Exercise Rehabilitation in Head and Neck Cancer and Stroke Patients with Dysphagia - A Pilot Study

Författare och institution:
Ingrid Rudberg (Institutionen för kliniska vetenskaper, sektionen för anestesi, biomaterial och ortopedi, Avdelningen för öron-, näs- och halssjukdomar); Henrik Bergquist (Institutionen för kliniska vetenskaper, sektionen för anestesi, biomaterial och ortopedi, Avdelningen för öron-, näs- och halssjukdomar); M. Andersson (Institutionen för biomedicin, avdelningen för infektionssjukdomar); Hans Dotevall (Institutionen för kliniska vetenskaper, sektionen för anestesi, biomaterial och ortopedi, Avdelningen för öron-, näs- och halssjukdomar); Szerena Horvath (Institutionen för kliniska vetenskaper, sektionen för onkologi, radiofysik, radiologi och urologi, Avdelningen för radiologi); Caterina Finizia (Institutionen för kliniska vetenskaper, sektionen för anestesi, biomaterial och ortopedi, Avdelningen för öron-, näs- och halssjukdomar)
Publicerad i:
J Cancer Sci Clin Oncol, 2 ( 3 ) s. 302-310.
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2015
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Klinisk medicin ->
Oto-rino-laryngologi
Nyckelord:
Head and Neck Cancer, Stroke Patients, Dysphagia, Shaker intervention
Postens nummer:
234436
Posten skapad:
2016-04-08 18:23
Posten ändrad:
2016-06-03 11:21

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007