transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Polar Ocean Acidification

CCI - International Cryosphere Climate Initiative

Författare och institution:
Nina Bednarsek (-); Richard Bellerby (-); Samuel Dupont (Institutionen för biologi och miljövetenskap & Linnécentrum för marin evolutionsbiologi (CEMEB)); Richard Feely (-); Helen Findlay (-)
Antal sidor:
19-22
Publikationstyp:
Rapport
Publiceringsår:
2015
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
NATURVETENSKAP ->
Biologiska vetenskaper
Postens nummer:
234430
Posten skapad:
2016-04-08 17:24

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007