transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Make new friends, but keep the old: towards a transdisciplinary and balanced strategy to evaluate Good Environmental Status

Författare och institution:
Fernando Boero (-); Samuel Dupont (Institutionen för biologi och miljövetenskap & Linnécentrum för marin evolutionsbiologi (CEMEB)); Michael C. Thorndyke (Institutionen för biologi och miljövetenskap)
Publicerad i:
Journal of the Marine Biological Association of the United Kingdom, 95 ( 6 ) s. 1069–1070
ISSN:
0025-3154
Publikationstyp:
Artikel, övrig vetenskaplig
Publiceringsår:
2015
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
NATURVETENSKAP ->
Biologiska vetenskaper
Postens nummer:
234427
Posten skapad:
2016-04-08 17:19
Posten ändrad:
2016-07-04 11:39

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007