transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Letter: ileal bile acid transporter inhibition- is there a potential for drug-drug interaction? Authors' reply.

Författare och institution:
Hanns-Ulrich Marschall (Institutionen för medicin, avdelningen för molekylär och klinisk medicin); P-G Gillberg (-); L Rikner (-); H Graffner (-)
Publicerad i:
Alimentary pharmacology & therapeutics, 43 ( 6 ) s. 751
ISSN:
1365-2036
Publikationstyp:
Artikel, övrig vetenskaplig
Publiceringsår:
2016
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Klinisk medicin
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Klinisk medicin ->
Gastroenterologi
Postens nummer:
234415
Posten skapad:
2016-04-08 15:41
Posten ändrad:
2016-06-23 13:58

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007