transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

The gut microbial profile in patients with primary sclerosing cholangitis is distinct from patients with ulcerative colitis without biliary disease and healthy controls.

Författare och institution:
Martin Kummen (-); Kristian Holm (-); Jarl Andreas Anmarkrud (-); Ståle Nygård (-); Mette Vesterhus (-); Marte L Høivik (-); Marius Trøseid (-); Hanns-Ulrich Marschall (Institutionen för medicin, avdelningen för molekylär och klinisk medicin); Erik Schrumpf (-); Bjørn Moum (-); Helge Røsjø (-); Pål Aukrust (-); Tom H Karlsen (-); Johannes R Hov (-)
Publicerad i:
Gut, Epub ahead of print
ISSN:
1468-3288
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2016
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Sammanfattning (abstract):
Gut microbiota could influence gut, as well as hepatic and biliary immune responses. We therefore thoroughly characterised the gut microbiota in primary sclerosing cholangitis (PSC) compared with healthy controls (HC) and patients with ulcerative colitis without liver disease.
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Klinisk medicin
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Klinisk medicin ->
Gastroenterologi
Postens nummer:
234414
Posten skapad:
2016-04-08 15:39
Posten ändrad:
2016-05-31 11:04

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007