transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

FGF21 signaling - the liver in focus.

Författare och institution:
Margit Mahlapuu (Institutionen för medicin, avdelningen för molekylär och klinisk medicin); Hanns-Ulrich Marschall (Institutionen för medicin, avdelningen för molekylär och klinisk medicin)
Publicerad i:
Hepatology (Baltimore, Md.), Epub ahead of print
ISSN:
1527-3350
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2016
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Klinisk medicin ->
Gastroenterologi
Postens nummer:
234410
Posten skapad:
2016-04-08 15:33
Posten ändrad:
2016-06-23 13:57

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007