transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

T1 Relaxation Time in Lungs of Asymptomatic Smokers.

Författare och institution:
Daniel Alamidi (Institutionen för kliniska vetenskaper, sektionen för onkologi, radiofysik, radiologi och urologi, Avdelningen för radiofysik); Simon S I Kindvall (-); Penny L Hubbard Cristinacce (-); Deirdre M McGrath (-); Simon S Young (-); Josephine H Naish (-); John C Waterton (-); Per Wollmer (-); Sandra Diaz (-); Marita Olsson (-); Paul Hockings (Institutionen för signaler och system, Signalbehandling, Chalmers); Kerstin M Lagerstrand (Institutionen för kliniska vetenskaper, sektionen för onkologi, radiofysik, radiologi och urologi, Avdelningen för radiofysik); Geoffrey J M Parker (-); Lars E Olsson (-)
Publicerad i:
PLoS ONE, 11 ( 3 ) s. e0149760
ISSN:
1932-6203
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2016
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Fulltextlänk (lokalt arkiv):
Sammanfattning (abstract):
Interest in using T1 as a potential MRI biomarker of chronic obstructive pulmonary disease (COPD) has recently increased. Since tobacco smoking is the major risk factor for development of COPD, the aim for this study was to examine whether tobacco smoking, pack-years (PY), influenced T1 of the lung parenchyma in asymptomatic current smokers.
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Klinisk medicin ->
Radiologi och bildbehandling ->
Radiofysik
Postens nummer:
234395
Posten skapad:
2016-04-08 13:21
Posten ändrad:
2016-05-02 07:08

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007