transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

”Children play equally”. Assistant teachers’ and researchers’ interaction with children with and without language and cognitive disabilities in play with a robot

Författare och institution:
Stina Ericsson (-); Cajsa Ottesjö (Institutionen för filosofi, lingvistik och vetenskapsteori)
Publicerad i:
14th International Pragmatics Conference in Antwerpen. 26-31 July 2015,
Publikationstyp:
Konferensbidrag, poster
Publiceringsår:
2015
Språk:
engelska
Fulltextlänk (lokalt arkiv):
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
TEKNIK OCH TEKNOLOGIER ->
Annan teknik ->
Interaktionsteknik
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Utbildningsvetenskap ->
Pedagogik ->
Vårdpedagogik
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Utbildningsvetenskap ->
Lärande
HUMANIORA ->
Språk och litteratur ->
Jämförande språkvetenskap och lingvistik ->
Lingvistik
HUMANIORA ->
Språk och litteratur ->
Jämförande språkvetenskap och lingvistik ->
Barnspråk
Nyckelord:
Augmentative and alternative communication, Cerebral palsy, Children, Complex communication needs, Peers, Robotics, Play, Participation
Postens nummer:
234336
Posten skapad:
2016-04-07 12:56
Posten ändrad:
2016-04-29 15:58

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007