transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Foreword

Författare och institution:
Gunnar E Carlsson (Institutionen för odontologi)
Publicerad i:
Sakar O (ed). Removable partial dentures. A practitioner’s manual. , s. V–VI
ISBN:
978-3-319-20555-7
Publikationstyp:
Kapitel
Publiceringsår:
2016
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Annan medicin och hälsovetenskap
Nyckelord:
prosthodontics
Postens nummer:
234312
Posten skapad:
2016-04-07 11:08

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007