transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Double documentation in electronic health records

Författare och institution:
Jeanette Törnqvist (-); Eva Törnvall (-); Inger Jansson (Institutionen för vårdvetenskap och hälsa)
Publicerad i:
Nordic Journal of Nursing Research, 36 ( 2 ) s. 88-94
ISSN:
20571585
E-ISSN:
20571593
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2016
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Hälsovetenskaper
Postens nummer:
234274
Posten skapad:
2016-04-06 17:51
Posten ändrad:
2016-06-22 15:22

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007