transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Lite snack, men mycket verkstad – åtgärder mot ekobrott sedan 1995

Författare och institution:
Sven-Åke Lindgren (Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap)
Publicerad i:
Nitton röster om tjugo års ekobrottsbekämpning. Från 1995 års samlade åtgärder till dagens samverkan, s. 211 – 226
ISBN:
978-91-87335-61-7
Publikationstyp:
Kapitel
Publiceringsår:
2016
Språk:
svenska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Sociologi
Postens nummer:
234272
Posten skapad:
2016-04-06 17:47

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007