transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Preliminary Evidence for the Usefulness of Standardized Nursing Terminologies in Different Fields of Application: A Literature Review.

Författare och institution:
Eva Törnvall (-); Inger Jansson (Institutionen för vårdvetenskap och hälsa)
Publicerad i:
International journal of nursing knowledge, Epub ahead of print
ISSN:
2047-3095
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2015
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Sammanfattning (abstract):
To examine the effects of using standardized terminologies in nursing.
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Hälsovetenskaper
Postens nummer:
234271
Posten skapad:
2016-04-06 17:29
Posten ändrad:
2016-06-23 13:12

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007