transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Influence of Ejection Fraction on Outcomes and Efficacy of Sacubitril/Valsartan (LCZ696) in Heart Failure with Reduced Ejection Fraction: The Prospective Comparison of ARNI with ACEI to Determine Impact on Global Mortality and Morbidity in Heart Failure (PARADIGM-HF) Trial

Författare och institution:
S. D. Solomon (-); B. Claggett (-); A. S. Desai (-); M. Packer (-); M. Zile (-); Karl Swedberg (Institutionen för medicin, avdelningen för molekylär och klinisk medicin); J. L. Rouleau (-); V. C. Shi (-); R. C. Starling (-); O. Kozan (-); A. Dukat (-); M. P. Lefkowitz (-); J. J. McMurray (-)
Publicerad i:
Circ Heart Fail, 9 ( 3 ) s. e002744
ISSN:
1941-3297 (Electronic) 1941-3289 (Linking)
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2016
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Sammanfattning (abstract):
BACKGROUND: The angiotensin receptor neprilysin inhibitor sacubitril/valsartan (LCZ696) reduced cardiovascular morbidity and mortality compared with enalapril in patients with heart failure (HF) and reduced ejection fraction (EF) in the Prospective Comparison of ARNI with ACEI to Determine Impact on Global Mortality and Morbidity in Heart Failure (PARADIGM-HF) trial. We evaluated the influence of EF on clinical outcomes and on the effectiveness of sacubitril/valsartan compared with enalapril. METHODS AND RESULTS: Eight thousand three hundred ninety-nine patients with New York Heart Association class II to IV HF with reduced EF [left ventricular EF (LVEF)
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Klinisk medicin
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Annan medicin och hälsovetenskap
Postens nummer:
234253
Posten skapad:
2016-04-06 15:56
Posten ändrad:
2016-04-21 10:23

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007