transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Health-care improvements in a financially constrained environment

Författare och institution:
Inger Ekman (Institutionen för vårdvetenskap och hälsa & Centrum för personcentrerad vård vid Göteborgs universitet (GPCC)); R. Busse (-); E. van Ginneken (-); C. Van Hoof (-); L. van Ittersum (-); A. Klink (-); J. A. Kremer (-); M. Miraldo (-); A. Olauson (-); W. De Raedt (-); M. Rosen-Zvi (-); V. Strammiello (-); Jan Törnell (Centrum för personcentrerad vård vid Göteborgs universitet (GPCC)); Karl Swedberg (Institutionen för medicin, avdelningen för molekylär och klinisk medicin & Centrum för personcentrerad vård vid Göteborgs universitet (GPCC))
Publicerad i:
Lancet, 387 ( 10019 ) s. 646-7
ISSN:
1474-547X (Electronic) 0140-6736 (Linking)
Publikationstyp:
Artikel, övrig vetenskaplig
Publiceringsår:
2016
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Hälsovetenskaper
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Annan medicin och hälsovetenskap
Postens nummer:
234251
Posten skapad:
2016-04-06 15:53
Posten ändrad:
2016-08-12 12:54

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007