transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Editorial Commentary: The success of heart rate control in the treatment of chronic heart failure

Författare och institution:
Karl Swedberg (Institutionen för medicin & Institutionen för medicin, avdelningen för molekylär och klinisk medicin)
Publicerad i:
Trends in Cardiovascular Medicine, 26 ( 5 ) s. 450–451
ISSN:
1050-1738
Publikationstyp:
Artikel, forskningsöversikt
Publiceringsår:
2016
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Klinisk medicin
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Annan medicin och hälsovetenskap
Postens nummer:
234249
Posten skapad:
2016-04-06 15:48
Posten ändrad:
2016-06-23 13:03

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007