transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Treatment of diabetes and heart failure: joint forces

Författare och institution:
Karl Swedberg (Institutionen för medicin, avdelningen för molekylär och klinisk medicin); L. Ryden (-)
Publicerad i:
European Heart Journal, 37 ( 19 ) s. 1535-1537
ISSN:
0195-668X
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2016
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Klinisk medicin
Postens nummer:
234247
Posten skapad:
2016-04-06 15:44
Posten ändrad:
2016-05-31 08:48

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007